Az Impulzus és a Téka október 22-23-án megtartotta hatodik nemzetközi konferenciáját Államfordulatok és rendszerváltozások a 20. században címmel. A rendezvényen közel húsz előadó vett részt három országból. A nemzetközileg elismert szaktekintélyek előadásait a Kárpát-medence fiatal kutatóinak bemutatói követték. Az előadások elsősorban  társadalomtörténeti kutatásokat jelenítettek meg. Ezek közül kiemelkednek azok a kisebbségi témák, melyek nemcsak a szlovákiai magyarság, de például az erdélyi magyarság történetét is több szinten vizsgálták. A kétnapos rendezvény összefoglalásaként a TéKa bővített absztrakt gyűjtemény kiadását tervezi.